Nauka programowania w Szkole Podstawowej – pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach

Nauka programowania w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017 prowadzona jest w klasie pierwszej na regularnych lekcjach zajęć komputerowych.

W klasie czwartej nauka programowania zaplanowana została na drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017. Ponadto elementy programowania wprowadzane są na kółku informatycznym

w klasach trzecich i szóstych. Nauka programowania realizowana wg modyfikowanego programu nauczania zajęć komputerowych, uwzględnia  treści i zapisy projektu nowej podstawy programowej ze szczególnym ukierunkowaniem na programowanie. Innowacja  realizowana jest z całą klasą. Podczas planowania i jej realizacji wykorzystywane są scenariusze i materiały m. in. z projektu edukacyjnego Code.org na poziomie kursu 1.

Dla potrzeb wdrożenia ww. innowacji opracowany został program autorski „Programujemy i kodujemy w Ósemce”, który uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań. Udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia.

W programie przełamywane jest stereotypowe myślenie o programowaniu, jako o działaniu trudnym i wymagającym wielu lat żmudnej edukacji. „Programujemy i kodujemy w Ósemce” pokazuje nowoczesne narzędzia edukacyjne, wykorzystanie gier do nauki, a także umożliwia początkującym tworzenie programów komputerowych, które pomogą im nauczyć się współpracować z innymi, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i wytrwać przy rozwiązywaniu trudnych zadań. Dzięki realizacji tego programu uczniowie tworzą własne gry lub historyjki, którymi mogą podzielić się z innymi.

Do tej pory zrealizowano następujące treści programowe w klasie pierwszej:

  • Poznajemy metodę „Przeciągnij i upuść”. Układanie obrazka z bloków.
  • Odszukiwanie drogi w labiryncie – kierunki ruchu.
  • Poprawianie drogi w labiryncie.
  • „Pszczółka zbiera nektar”. Tworzenie sekwencji.
  • Rysowanie linii prostych przy użyciu bloków: „skocz” i „rysuj”.
Posted on