Koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji w MEN.

W gmachu MEN odbyło się dziś pierwsze robocze spotkanie 16 wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji.

W wydarzeniu uczestniczył także wiceminister edukacji Maciej Kopeć. W swoim wystąpieniu przedstawił on plan działania wojewódzkich koordynatorów i oczekiwane efekty ich pracy.

– Z państwa pomocą chcielibyśmy sprawdzić, na ile podstawa programowa opracowana przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji będzie realizowana w polskich szkołach i jakie będą jej efekty. Liczymy na państwa doświadczenie w tym zakresie – podkreślił Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Podczas spotkania wojewódzkim koordynatorom przedstawiono propozycje wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej oraz sposoby doboru szkół do pilotażu. Przedstawiono także propozycję harmonogramu wspólnych działań zaplanowanych do 1 września 2016 roku.

Zadaniem 16 wybranych koordynatorów będzie nadzorowanie i monitorowanie działań na szczeblu poszczególnych województw w ramach pilotażowego programu wprowadzenia nauczania programowania. Program ten zaplanowano w oparciu o innowacje pedagogiczne w wybranych szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych od września br.

Dodatkowo koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji odpowiedzialni będą za zadania wynikające z realizacji w edukacji rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Informacja o powołaniu wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w edukacji

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posted on