Rozmowy w MEN o innowacjach.

Wczoraj wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w dyskusji na temat problemów i wyzwań stojących przed systemem oświaty w kontekście wdrażania innowacji w szkołach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół, pracodawców zrzeszonych w Komitecie Cyfrowej Edukacji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, organizacji pozarządowych a także ministerstw: Edukacji, Cyfryzacji oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym tematem rozmów była problematyka związana z wdrażaniem do szkół szerokopasmowego internetu. Dyskutowano także o pomysłach związanych z wprowadzaniem innowacji do placówek oświatowych.

Wnioski z wczorajszej dyskusji pomogą w opracowaniu przez Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN rekomendacji w zakresie rozwoju innowacji w placówkach oświatowych.

Posted on