Zgłoszenia do Pilotażu – dokumentacja

W związku z licznymi zapytaniami ze strony szkół dotyczącymi możliwości wzięcia udziału w pilotażu, informujemy, że termin przesłania kompletu dokumentacji do właściwych kuratorów upływa 15 września 2016 r. Do końca sierpnia należało zgłosić chęć wzięcia udziału w pilotażu, bez konieczności przesłania kompletu dokumentacji. Szkoły, które tego jeszcze nie zrobiły a chciałyby dołączyć do pilotażu proszone są o wysłanie takiego zgłoszenia kuratorom wraz z dokumentacją do wskazanego wyżej terminu.

 

Posted on