Zgłoszenia do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania.

Od 13 maja zachęcamy wszystkie szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania, które rozpocznie się 1 września 2016 r.

W związku z zapowiedzią wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażoną wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych do udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Zapraszamy także szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych do zgłaszania informacji o realizacji autorskich programów nauczania dotyczących programowania.

Kuratorzy Oświaty będą przyjmować zgłoszenia do udziału w pilotażu od nadzorowanych szkół od 13 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ministerstwa oraz na stronach Kuratoriów Oświaty.

Posted on