Jak będą przygotowywani nauczyciele do nauczania programowania?

  • Kursy i studia podyplomowe
  • Organizacja samokształcenia
  • Sieci współpracy
  • Platforma komunikacyjna
  • Baza materiałów

Podczas pilotażu zostaną uruchomione różnorodne formy wsparcia dla nauczycieli, w tym nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, ułatwiające samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Dla zapewnienia wysokiej jakości realizacji innowacji zakłada się, że nauczyciele szkół biorących udział w pilotażu skorzystają z tych form doskonalenia.

Jednym z celów pilotażu jest również wypracowanie materiałów dydaktycznych, wspomagających nauczycieli w projektu podstawy programowej kształcenia informatycznego w czasie pilotażu i realizacji nowej podstawy programowej w latach następnych.

Planowane jest uruchomienie  platformy komunikacyjnej dla szkół/nauczycieli i innych uczestników innowacji. Będzie stworzony zestandaryzowany w skali kraju program szkoleń dla nauczycieli, powstanie baza dobrych praktyk.

Posted on