Korzyści z wprowadzenia nauki programowania do szkół od najmłodszych lat

  • Kreatywność
  • Zdolności do realizacji innowacji,
  • Umiejętności optymalizacji działań

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera przynosi również korzyści zarówno w nauce innych przedmiotów, jak
i w wielu aktywnościach życiowych. W przyszłości może przyczynić się do rozwoju kreatywności i działań innowacyjnych w wielu dziedzinach, poczynając od optymalizacji procesu przetwarzania informacji aż po tworzenie nowych produktów zapewniających efektywność i niezawodność działania.

Dzięki uniwersalności proponowanej metodyki, wdrażanie tak rozumianej nauki programowania do edukacji formalnej powinno dotyczyć nie tylko zajęć informatycznych, ale również zajęć z innych przedmiotów i być uwzględnione w ich podstawach programowych.

Wprowadzenie nauki programowania od najmłodszych lat ma również na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru informatyki, a ogólniej –  kierunków profesjonalnie wykorzystujących informatykę, jako dalszej drogi kształcenia, i w konsekwencji – zwiększenia liczby uczniów podejmujących w  przyszłości pracę w zawodach profesjonalnie wykorzystujących informatykę, na które jest olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy.

Posted on