Kto może brać udział w pilotażu?

W pilotażu może wziąć udział każda szkoła. Działania powinny obejmować jak najbardziej różnorodną grupę uczniów i nie powinny ograniczać się tylko do klas profilowych bądź uczniów o sprecyzowanych zainteresowaniach informatycznych. Szkoła powinna również stworzyć ofertę zorganizowanych form wsparcia dla uczniów słabszych.

Szczegółowe informacje i akty prawne dotyczące pilotażu znajdują się na stronie internetowej pilotażu programowania oraz stronach internetowych Kuratoriów Oświaty w poszczególnych województwach.

Posted on